Terapiapalvelut

Yksilöterapia

Toteutamme yksilöterapiaa koti-. päiväkoti-, koulu-, laitos-, etä- tai vastaanottokäynteinä.

Suurin osa yksilöterapioistamme tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä, jotta voidaan taata harjoiteltavien asioiden siirtäminen suoraan arjen tilanteisiin. Yksilöterapiassa asetetaan kullekin asiakkaalle yksilölliset tavoitteet, mutta toteuttamistapa on yhteisöllinen eli asiakkaan lähipiiri otetaan aktiivisesti mukaan terapiaprosessiin. Kuntoutan erityisosaamiseni mukaan enimmäkseen erilaisia syömisen ja juomisen, puheentuoton, suun alueen tuntoaistimusten, suun alueen motoriikan, sylkivuodon, suuhengityksen, puheliikkeiden sekä äänteiden tuoton ongelmia.

Näiden lisäksi kuntoutuksen kohderyhmääni kuuluvat: kehitysvammaisuus, cp-vammaisuus, motorisen koordinaation erityisvaikeus, autismin kirjo, etenevät sairaudet sekä kuulovammat.

Yksilöterapia-asiakkailla on useimmiten maksusitoumus KELA:n, keskussairaalan, kunnan tai vakuutusyhtiön kautta.

Ryhmäkuntoutukseen päästäksesi voit ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
 

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiaa tuotamme mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

Ryhmäterapia toteutuu puheterapeutin ohjaamana ryhmänä. Ryhmässä on samankaltaisia kuntoutujia ja sen tavoitteena on myös saada vertaistukea sekä kanssaoppimista muilta kuntoutujilta. Ryhmäterapian sisällöt ja tavoitteet asetetaan ryhmän tarpeiden mukaan. Ryhmäkoko on 3-6 kuntoutujaa ja ryhmät kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa 45 min tai 60 min kerrallaan.

Ryhmäkuntoutusasiakkailla voi olla maksusitoumus esim. kunnan kautta ja ryhmiin on mahdollisuus osallistua myös itsemaksavana.
Ryhmäkuntoutukseen päästäksesi voit ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
 

Ohjauskäynnit

Alle 18-vuotiaan lapsen terapioihin voidaan tarvita vanhempien ohjauskäyntejä. Näillä käynneillä puheterapeutti ohjaa ja tukee vanhempia kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Käynneille voivat vanhempien lisäksi osallistua ne henkilöt, joiden läsnäolon lapsi, vanhemmat tai puheterapeutti katsovat tarpeelliseksi. Näin lapsen lähi-ihmiset saavat tietoa sovituista toimintatavoista ja osaavat omassa työssään tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Ohjauskäynnit osoitetaan kuntoutussuunnitelmassa. Niiden vuosittaisen määrän määrittelee maksajataho kuntoutussuunnitelman tehneen lääkärin suosituksella.

Yhteystiedot

Vastaanottotilamme löytyvät Keuruulta osoitteesta Kangasmannilantie 7. Voit parkkeerata vastaanoton eteen.

Scroll to Top